Wekkers voor slechthorenden

Wat zijn wekkers voor slechthorenden?

Wekkers voor slechthorenden halen U uit Uw slaap door middel van :

  • felle akoestische geluidsignalen ;
  • felle stroboscopische lichtflitsen;
  • trilsignalen door middel van een aangesloten trilkussen. Dit aangesloten trilkussen wordt onder het hoofdkussen gelegd.

Deze signalen werken naar wens en instelling afzonderlijk of in combinatie met elkaar.

Waarvoor dient een wekker voor slechthorenden ?

Wekkers voor slechthorenden zijn primair bedoeld om U tijdig te wekken uit Uw slaap. U voelt de wekker afgaan door middel van een aangesloten trilkussen (onder het hoofdkussen), en U ziet de wekker afgaan door middel van stroboscopische lichtflitsen. Afhankelijk van Uw gehoor hoort U bovendien de wekker afgaan. De felle akoestische geluidsignalen variëren naar gelang type wekker tussen 80 dB en 113 dB.

De wekkers die onderdeel uitmaken van wek- en waarschuwingssystemen vormen een geheel met zenders die waarschuwen ingeval de deurbel gaat, de telefoonbel overgaat en bij brand- en rookalarm, CO vorming.

Wie en waarom kiezen voor een dergelijke wekker?

Indien U de wektoon van een dergelijke wekker niet hoort, dan ziet of voelt U deze gegarandeerd afgaan. De verschillende wekfuncties zijn onverbiddelijk in hun werk. Aan de wektoon, het trilkussen en felle flitslichten valt niet te ontkomen.

Deze wekkers zijn niet alleen geschikt voor dove en slechthorende mensen, maar ook voor senioren. Maar buiten deze doelgroepen zijn deze wekkers uitstekend geschikt voor langslapers, diepe slapers en slaapkoppen. Zij zijn onverbiddelijk in hun werk, waardoor ook deze personen op tijd uit de veren zijn.

Komen deze wekkers voor vergoeding in aanmerking?

Deze wekkers komen voor 100% vergoeding van Uw zorgverzekeraar in aanmerking. Voorwaarde is dat Uw gehoorverlies (gemiddelde van metingen bij 1000, 2000 en 4000 Hz)) 35 dB of meer is en U volgens het protocol deze hoorhulpmiddelen nodig hebt om goed te kunnen functioneren.

Voor meer informatie over slechthorendheid en hoorproblemen verwijzen wij U naar :