DECT Telefoons voor slechtzienden

DECT Telefoons voor slechtzienden

DECT Telefoons voor slechtzienden bestaan uit :

  • Een draad gebonden deel, het zgn. vaste deel;
  • en een of meerdere mobiele delen.

De DECT telefoons voor slechtzienden, maar ook slechthorenden zijn aangepast. Zodoende kunnen slechtzienden en slechthorenden weer makkelijk bellen.  Als U slechtziend en / of slechthorend bent dan is het dus goed om te weten dat er oplossingen bestaan voor Uw probleem / problemen.

Waarvoor dienen de oplossingen.

Aanpassingen aan de telefoons, zorgen er dus voor dat U de telefoon makkelijk kunt bedienen. Maar ook weer een gesprek kunt voeren. Deze aanpassingen zijn toegepast op zowel het vaste deel als op het mobiele deel.

Werking oplossingen.

Een en  ander is afhankelijk van de vraag voor welke aanpassingen U kiest. Zie hier voor de aanpassingen onderaan bij de “ extra voorzieningen “.

Belangrijke tips bij het bepalen van Uw keuze.

  • Welk probleem ervaar ik bij telefoneren. Deze problemen kunnen verschillend zijn en erg divers. Daarom is het goed U de vraag te stellen welke problemen U heeft bij het bellen.
  • In de praktijk bestaan tal van verschillende aanpassingen aan de telefoon. Daardoor kunnen Uw problemen met bellen worden opgelost.
  • Er zijn telefoons die zijn voorzien van een ringleiding in de hoorn. Zodoende kunt U ongestoord bellen met Uw hoorapparaat.
  • Er zijn telefoons met een SOS alarmoptie. Bij het indrukken van het alarm worden bepaalde personen gewaarschuwd.

Extra voorzieningen telefoons

In ons assortiment treft U diverse telefoons aan met diverse extra voorzieningen. De belangrijkste voorzieningen zullen wij hier nader toelichten :

  • Grote toetsen al dan niet verlicht.

Toetsen zijn makkelijk te herkennen en te bedienen, De toetsen staan op de juiste afstand. Het gehele assortiment “ DECT telefoons “ op onze website  is voorzien van grote toetsen. Hiervan wijken af :

Rechtstreekse keuzetoetsen / fototoetsen. Een aantal telefoons hebben een of meer rechtstreekse keuze- of fototoetsen. Onder deze toetsen kunnen nummers worden in geprogrammeerd die regelmatig worden gebeld. Zodoende hoeft U geen nummers meer te onthouden. Dus met een eenvoudige druk op één toets wordt U rechtstreeks verbonden. Deze voorzieningen treft U aan bij :

Seniorentelefoon Geemarc AmpliDECT 355 Combo

  • Luisteren (verstaan wat er gezegd wordt).

Alle DECT telefoons in ons assortiment zijn ook voorzien van een ontvangstversterker. Terwijl alle DECT telefoons eveneens Compatibel zijn met hoorapparaten.

Handsfree bellen / bediening.

Wellicht kunt U de hoorn niet lang vast houden.  Dan bestaan er toestellen om met de handen vrij te bellen. U kunt de haak afleggen en toch spreken met de beller. Met alle DECT telefoons kunt U handenvrij (handsfree) bellen

  • Horen : Luide beltoon.

De DECT telefoons zijn allen voorzien van luide beltonen bij binnen komende gesprekken.

  • Flitslichten inkomende telefoons

Nagenoeg alle DECT telefoons zenden ook flitslichten uit bij binnen komende telefoons. Als de telefoon overgaat kunt U dit dus niet alleen horen maar ook zien. Deze voorziening is niet aangebracht op :

– Scalla 3 Combo

– Amplicomms Powertel 1880