Telefoons voor slechthorenden

Telefoons voor slechthorenden

Wat zijn telefoons voor slechthorenden?
  1. Slechthorenden die nog geen hoortoestel dragen / nodig hebben.

    Telefoons voor slechthorenden beschikken over een regelbare geluidsvolume versterking, welke afhankelijk van het type telefoon kan worden versterkt tussen 30 dB en 60 dB. Hiermee kunnen slechthorenden die nog geen hoortoestel dragen uitstekend telefoneren.

  2. Slechthorenden die wel een hoortoestel dragen.

    Naast de  geluidsvolume versterking zijn telefoons voor slechthorenden compatibel met een hoortoestel. Dit betekent dat in de hoorn van de telefoon een ringleiding is ingebouwd. Indien het hoortoestel beschikt over een zgn. T- stand, kan via de ingebouwde ringleiding het geluid rechtstreeks op het hoortoestel worden ontvangen. De slechthorende drager van een hoortoestel kan dan luid en zonder storend geruis ontspannen telefoneren.

  3. Akoestisch en visueel belsignalering.

    Afhankelijk van het type telefoon, beschikken de telefoons voor slechthorenden bovendien over een fel akoestisch (bel-) geluid variërend tussen 20 dB en 90 dB. Daarenboven zijn de meeste telefoons voor slechthorenden nog eens uitgerust met een optische (zichtbare-) bel – signalering. Deze telefoons produceren felle heldere lichtflitsen tezamen met de telefoonbel. De combinatie van bel – signalering en flitslicht signalering kan naar keuze afzonderlijk of in combinatie met elkaar worden ingesteld. Zodoende wordt voorkomen dat oproepen worden gemist.

Soorten telefoons, telefoonversterkers, Halslussen

Vaste telefoons

Geemarc Amplipower 50 Telefoon

De term vaste telefoons is eigenlijk niet meer geheel juist, aangezien vele telefoontoestellen momenteel bestaan uit draadloze handsets. Maar daar staat tegenover dat deze toestellen het signaal waarmee zij werken nog steeds ontvangen door middel van bedrading.

DECT telefoon.

Wat zijn DECT telefoons?

DECT staat voor Digital Enhanced Cordless Telecommunication of wel :

Verbeterde draadloze digitale telecommunicatie

Een DECT telefoon bestaat uit een basisstation en uit een of meer draadloze handsets. Met deze draadloze handsets is men niet plaats gebonden en kan men elders binnenshuis en buitenshuis telefoneren. Om binnenshuis te telefoneren dient men een afstand in acht te houden tot het basisstation van 30 tot 50 meter (binnenshuis). Buitenhuis bedraagt deze afstand tot het basisstation ongeveer 300 meter. Een en ander is mede afhankelijk van het type DECT telefoon. Grote obstakels (dikke muren) kunnen een belemmering vormen voor de ontvangst. Het mobiele deel kent dus zijn beperkingen. Een repeater kan wel een oplossing bieden voor een groter bereik.

Deze telefoons zijn eveneens voorzien van een ingebouwde luidspreker met aanpasbaar geluidsvolume. Het geluidsvolume kan afhankelijk van het type telefoon variëren tussen 30 en 60 dB. Bovendien zijn vrijwel de meeste telefoons compatibel met hoortoestellen. Een en ander betekent dat men bovendien met een hoortoestel kan telefoneren.

Senioren gsm slechthorenden.

Wat zijn mobiele seniorentelefoons (gsm’s)

Omdat conventionele  seniorentelefoons (gsm’s) niet voldoen aan de verhoogde eisen van senioren en slechthorende personen, werden speciale gsm’s ontwikkelt voor deze doelgroep. In deze gsm’s zijn extra luide stem- en beltoon instellingen ingebouwd. Tevens zijn in het luisterdeel van deze gsm’s ringleidingen ingebouwd. Daardoor zijn deze gsm’s compatibel met hoortoestellen, vermits deze hoortoestellen over de mogelijkheid beschikken om het hoortoestel op de T- stand te zetten.

Daarenboven werden deze gsm’s voorzien van allerlei gebruiksgemak, waardoor deze gsm’s niet allen geschikt zijn voor slechthorenden maar ook voor senioren en slechtzienden.

Dankzij deze extra voorzieningen zijn deze gsm’s de ideale metgezel voor deze doelgroepen.

Smartphones speciaal voor senioren

Wat zijn smartphones voor senioren en slechthorenden?

Omdat conventionele  smartphones niet voldoen aan de verhoogde eisen van senioren en slechthorende personen, werd door Amplicomms een speciale smartphone ontwikkelt voor deze doelgroep. In deze gsm’s zijn extra luide stem- en beltoon instellingen ingebouwd.

Daarenboven werden deze gsm’s voorzien van allerlei gebruiksgemak, waardoor deze gsm’s niet allen geschikt zijn voor slechthorenden maar ook voor senioren en slechtzienden.

Telefoonhoorn versterker

Telefoonhoorn versterker als U gehoor minder wordt. Uw huidige telefoon is niet voorzien van een ingebouwde hoornversterker. En deze telefoon is nog niet aan vervanging toe. Geen nood U kunt eenvoudig een versterker aanbrengen die Uw gehoor ondersteunt.

Halslus mobiele telefoon 

Inductielus mobiele telefoon of halslus (ringleiding) wordt gebruik door personen die een hoortoestel dragen. Met de inductielus kan handsfree worden getelefoneerd. Het is niet meer nodig om de hoorn van de vaste of draadloze telefoon aan het oor te houden.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail