Luisteren

Luisteren

Wat is de betekenis van luisteren?

Luisteren kent in de Nederlandse taal 2 betekenissen :

 1. Luisteren naar iets (akoestisch waarnemen) in de betekenis van de aandacht ergens op richten en een verteller zijn verhaal laten doen en eventueel zo nodig te laten uitleggen.
 2. Actief horen wat de ander zegt en ook begrijpen (verstaan) wat de ander zegt.

Slechthorenden hebben vaak problemen met het horen en begrijpen wat de ander zegt.  Dit probleem doet zich nadrukkelijk voor in rumoerige situaties. Om hieraan een einde te maken, en om slechthorenden ook de gelegenheid te bieden om deel te nemen aan allerlei sociale activiteiten, zijn er innovatieve hulpmiddelen ontwikkelt. Deze hulpmiddelen zijn een uitkomst voor slechthorenden, want deze bieden de gelegenheid, om weer als vanouds deel te nemen aan het leven van elke dag.De hooroplossingen die hiervoor bestaan zijn :

Hooroplossingen bij sociale gelegenheden

Luisterhulpen / Spraakversterkers zijn perfecte middelen die dienen als hooroplossingen bij sociale gelegenheden.

Wat zijn luisterhulpen / spaakversterkers ?

Luisterhulpen / Spraakversterkers zijn uitstekende hooroplossingen tijdens sociale gelegenheden zoals verjaardagsfeesten, bruiloften en andere vergelijkbare situaties.  Een luisterhulp / spraakversterker verbetert het gehoor en verstaan in die situaties waarin hoorapparaten niet voldoende oplossing bieden voor Uw gehoorproblemen. Met name in rumoerige situaties. Het gebruik vindt plaats al dan niet in combinatie met een hoorapparaat. Maar luisterhulpen / spraakversterkers zijn ook zeer geschikt voor mensen met beginnende slechthorendheid, die nog geen hoortoestel dragen.

Luisterhulpen zijn bedoeld en uitermate geschikt voor  :
 • personen die drager zijn van een hoortoestel, en die desondanks slecht kunnen horen in een gezelschap of anderszins;
 • personen die vanwege gezondheidsredenen / of anderszins geen hoorapparaat kunnen / willen dragen;
 • personen met beperkingen in de motoriek;
 • personen die nog geen hoortoestel nodig hebben en last hebben van beginnende slechthorendheid

Hooroplossingen bij vergaderingen, school.

Soloapparatuur is de perfecte oplossing voor slechthorenden tijdens vergaderingen, school en dergelijke.

Wat is soloapparatuur?

Soloapparatuur is een communicatiesysteem dat door slechthorenden gebruikt wordt tijdens onder meer vergaderingen en op school. Het soloapparaat dient ervoor om het spraakverstaan voor slechthorenden te verbeteren. Dit gebeurt door in de directe nabijheid van een spreker een microfoon te plaatsen. De gesproken tekst (door spreker) wordt via de microfoon overgebracht naar een ontvanger die zich in de directe nabijheid van de luisteraar bevindt. Zo wordt de gesproken tekst (door spreker) als het ware naderbij gebracht tot de luisteraar. Het werkt met gewone hoofdtelefoons of oordopjes en met hoortoestellen.

Gebruik Soloapparatuur

Solo apparatuur wordt in het onderwijs vaak gebruikt, maar ook bij lezingen, werkoverleg of bij een etentje kan het flinke voordelen opleveren. Soloapparatuur kan ook worden aangesloten op de tv, radio, computer, telefoon of MP3-speler. Hierbij wordt de zender aangesloten op de audio-ingang en deze stuurt dan het audiosignaal op zijn beurt door naar de hoortoestellen.

Hooroplossingen voor radio en Tv .

Wat zijn hoor- en luister-systemen radio Tv.?

Draadloze hoor – en luister-systemen radio en Tv  zijn hooroplossingen voor radio en Tv.  Zij openen de mogelijkheid voor slechthorende personen om weer naar hun favoriete muziek en favoriete Tv programma’s te luisteren. Met behulp van radiosignalen worden de geluiden van tv-toestellen of andere audiosystemen naar de koptelefoon gestuurd. Zo kan weer genoten worden van favoriete muziek- en Tv- programma’s met een individueel te regelen volume.

Accessoires Luisteren.

In de categorie accessoires luisteren treft U aan :

 • Hoofdtelefoons;
 • Neklus;
 • Microset voor Bellman luisterhulpen;
 • Tv streamers.

Ringleidingsystemen /

Wat is een ringleidingsysteem ?

Een ringleidingsysteem in een gebouw / woonkamer is een technisch apparaat, waarmee audiosignalen, zoals muziek of toespraken in evenementenruimten toegankelijk kunnen worden gemaakt voor slechthorenden. De audiosignalen worden omgezet in analoge elektrische stromen en worden als elektromagnetisch wisselveld overgedragen via een inductielus die in het gebouw / kamer is aangelegd. Met hoortoestellen die een speciaal ingebouwde ontvangst spoel hebben, kunnen deze audiosignalen met weinig storing worden ontvangen en weergegeven.

 Neklus

Wat is een neklus?
De neklus ook wel inductielus genoemd gebruikt een magnetisch veld om het geluid inductief naar het hoortoestel te sturen. Hiervoor dient het hoortoestel te beschikken over een ingebouwde inductiespoel, om zodoende inductieve ontvangst te hebben. Het hoortoestel dient voor deze ontvangst op de zogenaamde T- stand te staan. De neklus wordt zoals het woord reeds zegt rond de nek gedragen.

Wek- en waarschuwingssystemen

Wat zijn wek – en waarschuwingssystemen?

Wek- en waarschuwingssystemen zijn apparaten die niet alleen akoestische (geluid-) signalen produceren, maar ook optische (zichtbare) signalen, namelijk felle lichtflitsen. Zij zijn in de eerste plaats bedoeld voor slechthorende en dove mensen voor wie de akoestische (geluid-) signalen niet voldoende betrouwbaar zijn om op een betrouwbare manier te worden gewaarschuwd. De wek -en waarschuwingssystemen dienen er namelijk onder meer voor om te waarschuwen in geval van brand, rookontwikkeling, CO- vorming, ook,  en zeker wanneer U slaapt.

Daarnaast kunnen de wek- en waarschuwingssystemen mede worden ingezet om te waarschuwen indien :

 • de baby huilt;
 • de deurbel gaat;
 • de telefoonbel gaat.

Wek – en waarschuwingssystemen dragen bij aan een beschermd en veilig gevoel.